Nyhetsarkiv

  • Redusert foreldrebetaling

    Her er link til kommunens side for å søke redusert betaling på grunn av lav inntekt.

  • Velkommen til nytt barnehageår!

    Da ønsker vi velkommen til nytt barnehageår til alle nye og gamle barn og foreldre. Tilvenningen av barna går veldig fint, barna har begynt å bli kjent og trygg i barnehagen. Det blir spennende å tilpasse dagen og rutinene etter den barnegruppa vi har fått nå i høst.

  • Hjemmeside

    Vår hjemmeside er under utarbeiding nå og vil være ferdig i aug-2016 hvis alt går etter planen.