Redusert foreldrebetaling

Her er link til kommunens side for å søke redusert betaling på grunn av lav inntekt.