Velkommen til nytt barnehageår!

Da ønsker vi velkommen til nytt barnehageår til alle nye og gamle barn og foreldre. Tilvenningen av barna går veldig fint, barna har begynt å bli kjent og trygg i barnehagen. Det blir spennende å tilpasse dagen og rutinene etter den barnegruppa vi har fått nå i høst.